Search
en-USnl-NL

Herre Stegenga

Algen specialist
mail: Herre.Stegenga@naturalis.nl
 
Dr. Herre Stegenga is marien bioloog gespecialiseerd in mariene macro-algen bij GiMaRIS. Hij heeft een gastmedewerkeraanstelling bij het Naturalis Biodiversity Center. Zijn verregaande expertise op het gebied van algen is zeldzaam binnen Europa. Hij is dan ook de ontdekker van een groot aantal van de algensoorten die in de afgelopen tientallen jaren als nieuw voor Nederland zijn vastgesteld. Bij de soorteninventarisaties die vanuit GiMaRIS zijn uitgevoerd in schelpdiergebieden in Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland en Ierland, determineerde hij het grootste gedeelte van de algen. Hierop gebaseerd is bij GiMaRIS over de jaren heen een voor Europa unieke referentie-collectie van algen in schelpdierproductiegebieden opgebouwd die voor Herre en de andere onderzoekers van GiMaRIS een waardevolle bron is bij algen determinaties.
 

 

Back To Top